Rekisteriseloste

Henkilörekisterilain (471/87) 10§:n ja EU-tietosuojadirektiivin 95/46/EY mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Viipalekustannus Oy, PL 350, 65101 Vaasa, puh. 06-2810100.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Ari Isosomppi, ari.isosomppi@viipalemediat.fi

3. Rekisterin nimi

Tuning.fi -verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

4. Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde ja käyttäjärekisteröinti( 5§ 1 mom.) sekä suoramarkkinointi, markkina- ja mielipidetutkimus sekä tilastointi (5§ 4 mom).

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjärekisterillä pidetään yllä tietoja tuning.fi -verkkopalvelun käyttäjistä sekä heidän profiileistaan. Samalla ylläpidetään kilpailujen ja galluppien tulokset.

6. Rekisterin sisältämät tietotyypit

Käyttäjien tiedot ja profiilit (rekisteröintilomake), käyttäjätunnukset ja salasanat, kilpailujen ja galluppien palautteet.

Completos